Εξοικονομώ Αυτονομώ 2023

Χρηματοδοτούμενες εργασίες εξοικονομώ αυτονομώ 2023

Αναλαμβάνουμε πλήρως το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με κρατική επιδότηση έως και 75%

Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων

Πραγματοποιούμε εργασίες για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων και αυτονόμηση με εγκατάσταση Φυσικού Αερίου η αντλία θερμότητας,σε κύρια κατοικία ή σε πολυκατοικία.

Αντικατάσταση Κoυφωμάτων

Εξυπηρετήσου Άμεσα για Αντικατάσταση Παλαιών Κουφωμάτων από αξιολογημένους επαγγελματίες εγκαταστάτες, εξοικονομήστε ενέργεια & αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με σύγχρονα κουφώματα.

Χρήση επώνυμων προϊόντων

Η υλοποίηση των έργων γίνεται με την χρήση επώνυμων προϊόντων που με τις πιστοποιήσεις τους καλύπτουν στο ακέραιο τους όρους και τις προδιαγραφές του προγράμματος εξοικονομώ αυτονομώ.

Τεχνική υποστήριξη

Προσφέρουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη τόσο κατά την διάρκεια του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του, όλοι οι τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι και παρέχουμε γραπτώς εγγύηση για την οποιαδήποτε εργασία.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

Προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορείτε να επιλέξετε για την ενεργειακή βελτίωση του σπιτιού σας:

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση φυσικού αεριού / αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (Smart Home)
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • θερμομόνωση του κτηρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας
Εξοικονομώ 2024

Επωφεληθείτε από τα κίνητρα του προγράμματος, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας με αντλία θερμότητας και εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια .

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Έχει νόμιμη άδεια
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων σε συνδυασμό με εργασίες ανακαίνισης

Πελάτες που μας εμπιστευτήκαν

Ελάχιστες Ενεργειακές Απαιτήσεις

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό – περιβαλλοντικό στόχο.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την  κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη) Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑΕλάχιστος ενεργειακός στόχος : κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ
Α+
Α
Β+
Β
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον και ποιες είναι οι επιδοτήσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα Ιδιοκτήτες κατοικιών, όπου το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 € ή τις 20.000 € ύψους 60% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων επιπλέον 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 10.000 και 15.000 € ή 20.000 και 25.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 50% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%. Δηλαδή ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει επιχορήγηση 6.500 € και, εφόσον το επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.500 €.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 20.000 € ή 25.000 και 30.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 20.000 και 25.000 ή 30.000 και 35.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.