Εξοικονομώ Αυτονομώ

Χρηματοδοτούμενες εργασίες εξοικονομώ αυτονομώ

Αναλαμβάνουμε πλήρως το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ με κρατική επιδότηση έως και 70%

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
Έχει νόμιμη άδεια
Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορείτε να επιλέξετε για την ενεργειακή βελτίωση του σπιτιού σας:

  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση φυσικού αεριού – Αντλία θερμότητας
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (Smart Home)
  • Ηλιακός θερμοσίφωνας
  • θερμομόνωση του κτηρίου
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές του Προγράμματος εξοικονομώ αυτονομώ και υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο νέο κύκλο 2022. Επωφεληθείτε από τα κίνητρα του προγράμματος, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική του αξία.

Εξοικονομώ Αυτονομώ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον και ποιες είναι οι επιδοτήσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα Ιδιοκτήτες κατοικιών, όπου το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 € ή τις 20.000 € ύψους 60% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων επιπλέον 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 10.000 και 15.000 € ή 20.000 και 25.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 50% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%. Δηλαδή ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει επιχορήγηση 6.500 € και, εφόσον το επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.500 €.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 20.000 € ή 25.000 και 30.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 20.000 και 25.000 ή 30.000 και 35.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.