Συντήρηση αποχετεύσεων

Πότε χρειάζεται απόφραξη;

Αργή αποστράγγιση του νερού στον νεροχύτη, στον νιπτήρα, στην λεκάνη, στην μπανιέρα

Να βγαίνει νερό από το σιφώνι του δαπέδου, όταν λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων ή όταν χρησιμοποιείτε το μπάνιο σας

Να βγαίνει νερό από το σιφώνι του δαπέδου, χωρίς να χρησιμοποιείτε το μπάνιο σας

Άσχημη μυρωδιά από τα σιφώνια

Συχνό βούλωμα σε κάποιο από τα παραπάνω

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις: σε φρεάτια και σωληνώσεις αποχετευτικού δικτύου, σε λεκάνες, σιφώνια, νιπτήρες,  μπανιέρες, νεροχύτες, όπως και σε δίκτυα απορροής όμβριων υδάτων.

Πραγματοποιούμε προληπτικούς καθαρισμούς στηλών αποχέτευσης δικτύων απορροής για να μη βουλώνουν και ξεχειλίζουν λεκάνες, νεροχύτες κ.λπ. αναλαμβάνουμε εκτός από την απόφραξη τον καθαρισμό σε ολόκληρη την κάθετη στήλη της αποχέτευσης.

Μπορούμε συγχρόνως να πραγματοποιήσουμε άντληση υδάτων από μικρές ή μεγάλες επιφάνειες, καθώς και εκκενώσεις και καθαρισμούς σηπτικών ή απορροφητικών βόθρων σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Λέβητες Αερίου βυρωνα
Shopping Cart