Γνωρίστε τις χρήσεις φυσικού αερίου

Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση φυσικού αερίου για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα.

Ζητήστε προσφορά για εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης Φυσικού Αερίου με επίτοιχο μονάδα συμπύκνωσης Από 1800€ + ΦΠΑ
Προμήθεια και σύνδεση της ατομικής μονάδας με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.

Λέβητες Vaillant 24k

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η εγκατάσταση φυσικού αερίου ;

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση. Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού, ενώ πληρώνετε μόνο όσο έχετε καταναλώσει.

Αναζήτηση διαθεσιμότητας δικτύου

Δείτε αν υπάρχει ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου στο δρόμο σας

Ευκολία & Λειτουργικότητα

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου, είτε γίνεται σε ολόκληρη την πολυκατοικία, είτε σε διαμέρισμα η σε μονοκατοικία . Από τη στιγμή που το φυσικό αέριο θα συνδεθεί με το χώρο σου είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, μεγάλη ευκολία αποτελεί  η δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης , ενώ πολύ πρακτική θα σου φανεί η δυνατότητα να αυξομειώνεις την ένταση στις εστίες της κουζίνας ανάλογα με τις  ανάγκες σου.

Φιλικό προς το περιβάλλον

Το φυσικό αέριο είναι λιγότερο επιβλαβές για την ατμόσφαιρα, καθώς κατά την διαδικασία της καύσης δεν παράγει στοιχεία που μολύνουν την ατμόσφαιρα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και παράγουν λιγότερα σωματίδια Επίσης, συμβάλει στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Οικονομία

Το φυσικό αέριο είναι από τα οικονομικότερα καύσιμα. Έρευνες δείχνουν τα έξοδα θέρμανσης με φυσικό αέριο μειώνονται έως 40% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σε σύγκριση με το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται στο μαγείρεμα και το ζεστό νερό, η μείωση φτάνει έως 70%. Παράλληλα, εφόσον διαθέτεις αυτόνομη θέρμανση θα πληρώνεις μόνο το ποσό που αντιστοιχεί σε ότι έχεις καταναλώσει.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η μηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου προς την εταιρεία ΕΔΑ με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Τεχνική έκθεση εγκατάστασης σχέδιο εγκατάστασης, φάκελος μελέτης ΕΔΑ. Ο φάκελος της τεχνικής έκθεσης που κατατίθεται στην ΕΔΑ περιλαμβάνει την μελέτη εγκατάστασης του δικτύου Φυσικού Αερίου από μηχανολόγο Μηχανικό, με τα απαιτούμενα σχέδια για την έγκριση της κατασκευής.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΣΩΜΑΤΩΝ

Θα γίνει μετατροπή και αποκοπή από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και θα οδηγηθούν οι σωληνώσεις από το κολεκτερ του διαμερίσματος στην ατομική μονάδα αερίου. Η στήριξη του υπέργειου δικτύου θα γίνει με στηρίγματα με επικάλυψη από φύλλο νεοπρενίου για την αποφυγή επαφής του αγωγού με το μεταλλικό μέρος του στηρίγματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Η εσωτερική εγκατάσταση Φυσικού Αερίου θα γίνει από χαλυβδοσωλήνα, ειδικό για φυσικό αέριο (ISO MEDIUM TUBO TYPE ΕΛΟΤ ΕΝ 10255) Όπως αρμόζει στις προδιαγραφές της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής. Η επίβλεψη του συνεργείου θα γίνει από αδειούχο μηχανολόγο μηχανικό και θα δοθεί πιστοποιητικό μετρήσεων στον ιδιόκτητη.

Κατασκευαστές

Shopping Cart