ΑΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αντλία θερμότητας πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024

Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024 αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών εντός της επόμενης διετίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι αντλίες θερμότητας είναι μια αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λύση για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Είναι ιδανικές για κατοικίες και επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το κόστος ενέργειας και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

πρόγραμμα Εξοικονομώ
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών πρόγραμμα Εξοικονομώ

Αναλαμβάνουμε πλήρως το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Πρόγραμμα εξοικονομώ 2024 αυξημένες επιδοτήσεις για αντλία θερμότητας

Θα δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην εξάλειψη του ενεργειακού κόστους, όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης και η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλία θερμότητας.

Αντλία Θερμότητας