Συστήματα θέρμανσης

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου Φθινόπωρο 2021

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ξεκινά από Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Η ΕΔΑ Αττικής επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου

που κατασκευάστηκε εντός του πρώτου εννιαμήνου 2021.

Επιδοτούμενο Ποσό

Το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσηςΕγκατεστημένη ισχύς (kcal/h)Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)>200.0003.000€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)150.001–200.0002.250€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)100.001–150.0001.500€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)35.001–100.0001.100€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)<=35.000550€
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)Ανεξαρτήτου ισχύος400€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήληΑνεξαρτήτου ισχύος400€